BP Tour - dane firmy

BP TOUR Sp. z o.o.
ul. Długa 15, 20-346 Lublin
NIP: 712-25-66-344
REGON: 431225001
KRS 0000011460, Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50.000,- PLN
www: www.bptour.pl
e-mail: rezerwacja@bptour.pl
tel.: 703 302 500 infolinia płatna

Regulamin zakupu biletów on-line

Bilety ulgowe

Uprawnieni do korzystania z biletów ulgowych:

  • młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
  • studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
  • doktoranci do 35 roku życia
  • seniorzy, którzy ukończyli 70 lat

Faktury

Przewoźnik sam wystawia FV do swoich biletów. Przy zakupie należy podać ewenualny NIP. Po otrzymaniu biletu nalezy wysłać do przewoźnika email z danymi do FV oraz nr biletu do którego ma być wystawiona FV.

Obsługiwane trasy

BP Tour aktualnie operuje na nastęujących trasach:

Gdynia - Lublin 21:00

Kraków - Lublin 17:50

Lublin - Gdynia 22:50

Lublin - Kraków 10:42

Lublin - Zakopane 5:20

Zakopane - Lublin 14:10

kurs busa